ضایعات مس ، برنج ، برنز خریدارم

  • فارس، شیراز،
  • بازار فروش، ضایعات، همه موارد
  • ۴۸

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۳۵۱۴۸۷۹۷۶ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۳۵۱۴۸۷۹۷۶ ثبت سفارش راهنمای خرید
+