استخدام کارگر دو شیفت

  • فارس، شیراز،
  • بازار نیازمندی، آگهی استخدام، سایر
  • ۵۶

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۷۰۲۲۶۰۴۴ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۱۷۰۲۲۶۰۴۴ ثبت سفارش راهنمای خرید
+