نیازمند مهندس مکانیک با سابقه بیمه ۳ سال

  • تهران، تهران،
  • بازار نیازمندی، رتبه پیمانکاری یا گرید، سایر
  • ۵۰

جهت هماهنگی با شماره تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

ثبت سفارش راهنمای خرید
+