تامین نیروی پرسنل امتیاز آور

  • تهران، تهران،
  • بازار نیازمندی، رتبه پیمانکاری یا گرید، سایر
  • ۵۷

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۲۹۲۷۹۹۱۶ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۱۲۹۲۷۹۹۱۶ ثبت سفارش راهنمای خرید
+