خرید ضایعات آهن

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، ضایعات، همه موارد
  • ۵۰

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۳۵۴۲۴۶۹۴۳ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۳۵۴۲۴۶۹۴۳ ثبت سفارش راهنمای خرید
+