فروش کارخانه داخل شهر قدس(جاده قدیم کرج)

  • تهران، تهران،
  • بازار فروش، سوله انبار و کانکس، سایر
  • ۵۱

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۲۲۱۶۵۵۶۳ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۱۲۲۱۶۵۵۶۳ ثبت سفارش راهنمای خرید
+