فروش کلیه وسایل پیمانکاری با کیفیت به صورت یکجا

  • اصفهان، برخوار و میمه،
  • بازار فروش، تجهیزات و ابزار، سایر
  • ۵۴

وسایل به دلیل تغییر شغل به فروش میرسد .بسیار با کیفیت و کامل میباشد.شلمل قالب و جک و...


جهت هماهنگی با شماره ۰۹۰۱۳۸۶۷۰۳۶ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۰۱۳۸۶۷۰۳۶ ثبت سفارش راهنمای خرید
+