بیل مکانیکی اطلس ۱۳۰۴تخم مرغی

  • البرز، نظرآباد،
  • بازار فروش، ماشین آلات، بیل مکانیکی
  • ۱۹۸

همه چی تکمیل و بشرط کار داده میشود.


جهت هماهنگی با شماره ۰۹۳۹۹۵۳۱۴۴۵ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۳۹۹۵۳۱۴۴۵ ثبت سفارش راهنمای خرید
+