فن سانتریفیوژ صنعتی-گریز از مرکز

  • فارس، کوار،
  • بازار فروش، تجهیزات و ابزار، سایر
  • ۱۲۳

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲ ثبت سفارش راهنمای خرید
+