تولید فن های صنعتی و هواکش های سانتریفیوژ

  • فارس، شیراز، سراج
  • بازار فروش، سوله انبار و کانکس، سایر
  • ۱۲۹

ساخت و فروش مستقیم انواع هواکش های صنعتی و سانتریفیوژ یوتیلیتی


جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲ ثبت سفارش راهنمای خرید
+