هواکش سانتریفیوژ

  • اردبیل، اردبیل،
  • بازار فروش، تجهیزات و ابزار، سایر
  • ۶۳

تولید هواکش های صنعتی-رستورانی-

مکنده نجاری

دستگاه موادکش

باکس فن-سایلنسر


جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲ ثبت سفارش راهنمای خرید
+