خریدار ضایعات آهن در هر تناژی

  • اصفهان، اصفهان ،
  • بازار فروش، آهن آلات، سیم مفتول و توری و سایر
  • ۵۲

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۳۴۲۲۴۲۴۰ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۱۳۴۲۲۴۲۴۰ ثبت سفارش راهنمای خرید
+