اجاره سوله و انبار صنعتی جاده قدیم و مخصوص کرج

  • تهران، تهران،
  • بازار اجاره، سوله انبار و کانکس، سایر
  • ۵۱

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۱۲۳۰۵۴۷۹۷ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۱۲۳۰۵۴۷۹۷ ثبت سفارش راهنمای خرید
+