سالن کار/انبار با سقف مرتفع و دارای اسکلت ساختمانی

  • تهران، تهران،
  • بازار اجاره، سوله انبار و کانکس، سایر
  • ۴۴

جهت هماهنگی با شماره ۰۹۳۷۴۶۶۷۸۳۴ تماس بگیرید و بگویید که از وب سایت باپیمانکار تماس گرفته اید

باپیمانکار

باپیمانکار

۰۹۳۷۴۶۶۷۸۳۴ ثبت سفارش راهنمای خرید
+