محمدجواد کاظمی

محمدجواد کاظمی

دکتری مهندسی محیط زیست - فعال در زمینه محیط زیست و مهندس آب و فاضلاب

  • ۰۹۱۰۹۳۴۰۷۷۹
  • Mjavad۲۰۹@gmail.com
  • تهران پارس
+